La guitarra acùstica bluegrass

Aquest mètode està adreçat tant a guitarristes principiants com avançats que vulguin aprofundir en el coneixement de la guitarra acústica folk en general i en l'estil bluegrass en particular. Conté els diferents aspectes de la guitarra del bluegrass: característiques generals, repertori, acompanyaments, inversions dels acords, substitucions harmòniques, recursos per improvisar, escales, arpegis i tècniques com el flatpicking, crosspicking o el Carter family style.

Format: 74 pàgines i CD amb 99 pistes, per escoltar els exemples. Tots els exercicis estan escrits en notació estàndard i en tabulatura.

La dificultat del llibre és progressiva. El seu contingut està dividit en 19 apartats, de manera que també es poden escollir les matèries que més interessin com a unitats independents.

Preu: 23€
Punts de venda: Beethoven i Audenis (Barcelona) Musical 3 i Platero (Badalona), UME del "Centro Comercial Baricentro" (Barberà del Vallés), El Argonauta (Madrid) i en la web www.dinsic.com i www.partituras.com.

Mostra del llibre editat per Dinsic.